Додатна настава

Додатна настава организује се за ученике изванредних способности и посебних интересовања који желе више да науче од онога што пружа редовна настава. Часови додатног рада развијају њихову радозналост, подстичу их на стваралачки рад и самосталност у раду. Такође на часовима додатне наставе ученици се припремају за различите нивое такмичења – од школског до републичког.

Multimedia WorkshopMoj web sajt