Продужени боравак

У школи ради продужени борава к за ученике од 1 до 4. разреда. Облици ов рада са ученицима у продуженом боравку проистичу из програма и садржаја ов рада наставних планова и програма као и из потреба родитеља. Сви прописани фондови ов рада се удвостручују осим оних предвиђених за за редовну наставу.

Самосталним радом у боравку ученици уз помоћ наставника утврђују, усвајају и примењују нова знања, умећа и навике.

У време боравка ученику се могу дати одређени припремни задаци за наставу као што су:
-читање обавезне лектире
-читање часописа за децу
-вођење календара природе
-праћење изложби и учествовање у манифестацијама
-посећивање културних и просветних установа
-учествовање у хуманитарним и другим акцијама
-израда дидактичких материјала

О планирању и извођењу ових активности упознају се родитељи на родитељским састанцима и индивидуалним контактима.

Активности у слободно време имају првенствено рекреативно-забавни карактер и организују се по принципу потпуне слободе избора, добровољности и самоорганизовања у оквиру ученичких група.

 

Продужени боравак 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019....

Није тешко баш је лепо бити фин.

„ То је лепо понашање: да ја не повредим тебе, да ти не повредиш мене, да помогнемо једно другом, да и мени и теби буде лепо.“

У нашој школи ради продужени боравак са васпитном групом првог и другог разреда.

Значајне програмске активности наставника у продуженом боравку су самосталан рад ученика (часови учења), активности у слободном времену и слободне активности.

Рад се организује свакодневно из српског језика и математике, а повремено и из других предмета.

Задаци урађени на часовима самосталним радом се анализирају, исправљају и вреднују, али се не оцењују.

Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно- забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу слободе избора и добровољности.

Циљеве и задатке остварујемо кроз различите активности, а то су:

1.                              Самосталан рад ученика

-         израда домаћих задатака

-         вежбање наставних садржаја који су тежи (за свако дете индивидуално)

-         припрема сваког детета за проверу знања

 

2.                            Слободне активности

-         учење игара

-         гледање цртаног филма и образовног програма

-         говорне вежбе, бројалице

-         цртање

-         друштвене игре

-         ритмичке игре

-         прављење различитих предмета (маказе, папир, лепљење)

-         слушање бајки и музике

-         израда паноа

 

3.                              Слободно време

-         вежбе разгибавања

-         игре лоптом

-         фудбал

-         дечије игре

-         бацање лоптице у даљ

-         прескакање вијаче

 

Посебно се води рачуна о:

-         личној хигијени и хигијени простора у коме се живи и ради

-         послуживању и самопослуживању

-         естетском уређењу простора

-         дружењу и помоћи другарима 

 

У школи се организује ручак који родитељи плаћају, а све остало је бесплатно. Индивидуални разговори са родитељима су свакодневни.

Деца воле да долазе у боравак.

Multimedia WorkshopMoj web sajt