Секције

Рецитаторска - Свако у оквиру чоса – учитељи припреме за школско такмичење
Фолклор-етнографска - Ковачевић Љиљана
Калиграфија - Костелац Вера, Лидија Томановић
Литерарна - Наставници српског језика и учитељи
Лингвистичка - Милиновић Бранка
Новинарска - Кузманчев Далиборка
Драмска, библиотекарска - Чивчић Станислава
Историјска - Стојанка Мандић- Дошлић, Душан Адамов
Географска - Гордана Радановић
Прва помоћ - Петровић Ненад
Еколошка - Маја Којић
Информатичка - Шутић Биљана
Саобраћајна - Сердар Радован
Спортска - Милаковић Саша, Петровић Ненад
Ликовна - Рађеновић Гордана
Фото секција - Сердар Радован, Рађеновић Гордана
Хор и оркестар - Милица Бубуљ

 

Драмска секција

Драмска секција окупља децу старијих разреда која показују интересовања и таленат за глуму и сценско изражавање. Секција учествује у приредбама и културним активностима школе: обележавању Савиндана, Дана школе. Поред тога, ученици сами дају предлоге за постављање неких драмских дела, углавном комедија, које изводе интерно, на нивоу разреда.Секцију води наставница српског језика Мариола Давидовић.

Новинарска секција

Састанци младих, можда будућих новинара, одржавају се једном недељно, а по потреби и чешће. Пошто само једном годишње штампамо школски лист „Извор“ редовно уређујемо зидне новине у холу школе. Састанци представљају прву карику у низу где ученици износе своје идеје и договарају се о теми писања. Свака страница и зидних и штампаних новина одише дечјим духом, маштом, интересовањима, стремљењима...

Дакле „Извор“ је нека врста става или „презентације“ ученика основне школе „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке. Дођите и будите креативни са нама.

Лингвистичка секција

Од школске 2008/2009. у нашој школи постоји и Лингвистичка секција. Намењена је ученицима од 5. до 8. разреда. Чиме се бави ова секција? Сам назив изведен је од термина лингвистика. То је наука која проучава језик у свим његовим видовима (говор и писмо). Многи ученици се одмах уплаше чим се помене језик и његово проучавање. Међутим, на часовима ове секције, кроз занимљиве теме, ангажовањем ученика који проучавају одређену проблематику, сакупљају грађу, истражују (књиге, интернет, анкете) језик престаје бити „страх и трепет“. Ево неких тема којима смо се бавили: Језичка (не)одговорност медија, Шта је то жаргон, Као су настале неке речи,Приче о именима... Чланови Лингвистичке секције учествују на школским приредбама, а у међувремену свој рад приказују израдом зидних новина.

Историјска секција

Историјска секција окупља ученике од V до VIII разреда.

Чланови историјске секције су ученици који показују изузетно интересовање за ову науку. Њихово знање и интересовање се подстиче обрадом различитих тема из прошлости. Осим проучавање историјских догађаја и личности, рад у историјској секцији подразумева писање реферата, израду различитих наставних средстава (паноа, историјских карата, хронолошких таблица), посете музејима, изложбама, обилазак историјских споменика, екскурзије, прикупљање историјске документације и књига за историјску библиотеку.

Ученици историјске секције учествују и на такмичењима из историје које организује Министарство просвете и Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ и постижу запажене резултате.

Секцију води наставница Вукосава Бубуљ.

Ликовнa секцијa

Ликовну секцију похађају ученици који поседују таленат за ликовно изражавање. Секција учествује у приредбама и културним активностима школе. На часовима се ученици упознају са професионалним техникама сликања као што су сликање уљаним бојама, пастелима, акварел и колаж техника. Посебно интересовање показују за израду тродимензионалних предмета тј. инсталација од жице. На ликовним конкурсима остварују запажене резултате. Успешни радови се излажу на паноима у школском холу.

Такав вид излагања се показао врло мотивишући како за талентоване ученика, тако и за остале који тек треба да препознају таленат у себи .

Чувари природе

Јастуци напуњени осушеним лековитим и ароматичним биљем.Користе се за бољи сан, мањи јастучићи за ормане, ладице, као мирисни( ружа, рузмарин...) против мољаца ( лаванда) и слично.

рециклажа старе хартије

У неке осушене латице цветова користе се по жељи као хартија за писање, украсна хартија...

( Радили чувари природе 5. и 6. разред)

Рециклирани сапуни, користе се као и нови , за прање руку, као мирисни за ормане, ладице, собе...

(Радили чувари природе 5. и 6. разред)

 

Енглески језик

Рад у оквиру секције за енглески језик је предвиђен као облик ваннаставне активности за ученике петог, шестог и седмог разреда, који показују одређено интересовање за овај предмет. Њихово знање и креативност се подстичу разним игрицама, прављењем паноа, књиге о Великој Британији, слушањем песама на енглеском, преводима са и на енглески језик. На тај начин сваки ученик има прилику да се покаже у правом светлу. Садржај и план рада секције се саставља у складу са наставно-образовним планом рада секције и у складу са потребама ученика. Секцију воде наставнице енглеског језика Светлана Савић и Данијела Милаковић.

Немачки језик

Рад у оквиру секције предвиђен је као облик ваннаставне активности ученика петог и шестог разреда који уче немачки језик као други страни језик. Садржај и план рада секције саставља се у складу са наставним планом рада секције.

Ученици на овим часовима цртају, сликају, израђују разне врсте зидних паноа, све у складу са идејама, креативношћу и потребама ученика. Секцију води наставник немачког језика Исидора Срдић.

Еколошка секција

Еколошка секција наше школе се бави различитим темама из области биологије и екологије.Ученици који је похађају стичу знања из области очувања и унапређења животне средине код нас и у свету. Схватају појам здравља и како да га очувају кроз правилну исхрану,заштиту од токсикоманије и других нежељених утицаја.

Бавимо се израдом зидних новина са темама које су дате планом и програмом еколошке секције.

Организујемо излете у околне екосистеме са опажањем чистоће ваздуха,воде и земљишта.Такође се бавимо акваристиком.Ученици еколошке секције кроз акваријумски екосистем уче значај осетљиве природне равнотеже за одржање живота.

У току године организујемо акције озелењавања,сађења биљака ,формирања еколошких кутака и сакупљамо пет амбалажу.

Секцију води проф.биологије:Мaja Kојић

Информатичка секција

У школи постоји од школске 2009/2010. године. Намењена је ученицима од 5. до 8. разреда и подељена је на две целине: програмирање и мултимедијалне презентације. На часовима ове секције ученици се упознају са основама програмирања и програмских језика, развијајући тако логичко размишљање и решавање задатих проблема на њима нов и занимљив начин.

У оквиру мултимедијалних презентација се развија креативан приступ решавању проблема приликом представљања жељених тема.

Ову секцију воде наставница Биљана Шутић – програмирање и наставник Павле Сешић – мултимедијалне презентације.

Прва помоћ

Секцију из Прве помоћи похађа десет ученика наше школе који су показали интересовање за овај предмет. Настава се изводи у просторијама бивше ОШ „Клара Фејеш“. Обуку изводе волонтери Црвеног крста у сарадњи са медицинским особљем Дома здравља. На прошло-годишњем општинском такмичењу екипа наше школе је заузимала прво место и тиме узела учешће на покрајинском такмичењу.

Физичко васпитање

Секција (мали фудбал) окупља дечаке са посебним талентом за фудбал од 5 – 8 разреда. Секција броји 16 дечака, са којима ради наставник Здравко Шкаво. У току године ученици 7. и 8. разреда учествују на oпштинском такмичењу, а ученици 5. и 6. разреда учествује у општинској лиги малог фудбала. Секција (одбојка) окупља дечаке и девојчице талентоване за одбојку од 6. – 8. разреда. Секција броји 14 дечака и 14 девојчица са којима ради наставник Здравко Шкаво. У току године мушка и женска екипа учествује на општинском такмичењу. Секција (кошарка) окупља дечаке талентоване за кошарку. Секција броји 16 чланова са којима ради наставник Ненад Петровић. Ове школске године је освојено 2. место на општинском такмичењу. Секција (рукомет) окупља дечаке и девојчице талентоване за рукомет. Секција броји 16 дечака и 16 девојчица од 5. – 8. разреда са којима ради наставник Ненад Петровић. У току године мушка и женска екипа учествују на општинском такмичењу. Ова секција је једна од најтрофејнијих у нашој школи. Наставници планирају да у току наредне школске године оформе секцију стоног тениса. Треба истаћи да ученици врло радо долазе на спортске секције где је борбени дух и жеља за победом на највишем нивоу. Све секције које освоје општинско такмичење настављају да учествују на oкружном и међуокружном.

Multimedia WorkshopMoj web sajt