Контакти

Адреса

Скојевска 1/а, 21400 Бачка Паланка

Телефони

Директор школе: 021-750-101

Секретар: 021-750-574

Књиговодство: 021-753-369

Електронска пошта

Директор школе: direktorosdesankamaksimovic@gmail.com

Уредник интернет презентације: uredniк@osdesanкamaкsimovic.bap.rs

Укoликo вaш прoгрaм зa рaзмeну e-пoрукa ниje пoдeшeн, кликнитe дeсним тaстeрoм мишa нa линк, и зaтим кoпирajтe aдрeсу у вaш прoгрaм зa рaзмeну пoрукa (Gmail, Yahoo, Outlook...).

Multimedia WorkshopMoj web sajt