Пријатељи школе

Пријатељи школе:

"Пријатељи школе су као звезде. Не видиш их, а увек су ту."

Multimedia WorkshopMoj web sajt