Школски одбор и савет родитеља

Школски одбор 2017-2018.

Светислав Гавриловић (председник)

Милкица Малић

Војислав Зубац

Татјана Шкрбић

Вера Костелац

Љиљана Баљ

Александар Савић

Драгица Стојковић

Зоран Манојловић

 

 

 

Савет родитеља 2017-2018.

1-1   Петар Обрадовић (заменик председника Савета родитеља)

1-2 Бојана Коњевић

1-3 Жељко Тепић

2-1 Гордана Хајдук

2-2 Драгана Стефановић

2-3 Радојка Родић

3-1 мара Арсић

3-2 Љиљана Тривуновић

3-3 Јелена Стефановић

4-1Александра карановић

4-2 Тинка Карановић

4-3 Милушка Штробл

5-1 Горан Новак

5-2 Гордана Балаћ

5-3 Драгана Савић

6-1 Александар Савић

6-2Драгица Стојковић

6-3 Милица Смиљанић

7-1 Андријана Цветковић

7-2 Соња Гарић (записничар)

8-1 Милорад Карановић (председник Савета родитеља)

8-2 Зоран Манојловић

8-3 Мирјана Бошњак

 

Multimedia WorkshopMoj web sajt