Клуб родитеља

У циљу што бољег образовања и боље сарадње родитеља и школе, новембра 2007. основан је Клуб родитеља.  Клуб родитеља прави свој План и програм рада на основу интересовања и потреба родитеља, а које се могу реализовати у сарадњи са школом. Активности су се односиле на превенцију болести зависности, спортско-рекреативне, културне, еколошко-естетске...

Multimedia WorkshopMoj web sajt