Ученици

У школској  2015/2016.години школу похађају ученици распоређени у 21 одељење.  Ученици изучавају обавезне, обавезне изборне, изборне предмете школе, укључени су у додатну, допунску наставу као и остале облике обавезно васпитног рада. Од стучних језика похађају наставу енглеског језика и према опредељењима наставу немачког, односно француског језика. Од изборних предмета школе, према резултатима анкетног испитивања ученика и родитеља, ученици су укључени према својим интересовањима у следеће предмете: чувари природе, од играчке до рачунара, народна традиција, хор и оркестар, свакодневни живот у прошлости, цртање, сликање и вајање, информатика и рачунарство, домаћинство и словачки језик. Учествују у раду разноврсних слободних активности, укључују се у такмичења, конкурсе, културне, забавне, спортске, хуманитарне активности и манифестације школе и шире заједнице.

Multimedia WorkshopMoj web sajt