Одељенске заједнице

Тренутно у школи има 21 одељење, 505 ученика.(2015-2016.година)

Ученичке одељенске заједнице се конституишу почетком школске године избором одбора одељенске заједнице и утврђивањем осталих задужења. Поред заједничких задатака за све облике друштвених и слободних активности ОЗ треба да допринесу:

  • унапређивању успеха у настави, ваннаставним и другим ученичким активностима и побољшању понашања ученика
  • чувању здравља и заштити животне и радне средине
  • развијању хуманих и равноправних односа
  • неговању традиције, поштовања права, различитости, разумевања и толеранције
  • осмишљавању слободног времена
  • оспособљавању за организовање и дружење

Први разред

1-1 Учитељица Сања Новаков1-1 Учитељица Сања Новаков
1-2 Учитељица Снежана Ђаковић1-2 Учитељица Снежана Ђаковић
1-3 Учитељица Гордана Нинков1-3 Учитељица Гордана Нинков

Други разред

2-1 Учитељица Татјана Шкрбић2-1 Учитељица Татјана Шкрбић
2-2 Учитељица Лидија Томановић2-2 Учитељица Лидија Томановић

Трећи разред

3-1 Учитељица Силвија Младеновић3-1 Учитељица Силвија Младеновић
3-2 Учитељица Слободанка Ђилас3-2 Учитељица Слободанка Ђилас

Четврти разред

4-1 Љиљана Ковачевић4-1 Љиљана Ковачевић
4-2 Вера Костелац4-2 Вера Костелац

Пети разред

5-1 Здравко Шкаво5-1 Здравко Шкаво
5-2 Далиборка Кузманчев5-2 Далиборка Кузманчев
5-3 Милена Бакош5-3 Милена Бакош

Шести разред

6-1 
Ненад Петровић6-1 Ненад Петровић
6-2 Исидора 
Срдић6-2 Исидора Срдић
6-3 Светлана Савић6-3 Светлана Савић

Седми разред

7-1 Вукосава Бубуљ7-1 Вукосава Бубуљ
7-2 Радован Микалачки7-2 Радован Микалачки
7-3 Даниела Мијатовић7-3 Даниела Мијатовић

Осми разред

8-1 Бранка Милиновић8-1 Бранка Милиновић
8-2 Љиљана Баљ8-2 Љиљана Баљ
8-3 Мариола Давидовић8-3 Мариола Давидовић
Multimedia WorkshopMoj web sajt