Одељенске заједнице

Тренутно у школи има 21 одељење, 505 ученика.(2015-2016.година)

Ученичке одељенске заједнице се конституишу почетком школске године избором одбора одељенске заједнице и утврђивањем осталих задужења. Поред заједничких задатака за све облике друштвених и слободних активности ОЗ треба да допринесу:

  • унапређивању успеха у настави, ваннаставним и другим ученичким активностима и побољшању понашања ученика
  • чувању здравља и заштити животне и радне средине
  • развијању хуманих и равноправних односа
  • неговању традиције, поштовања права, различитости, разумевања и толеранције
  • осмишљавању слободног времена
  • оспособљавању за организовање и дружење

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред

Multimedia WorkshopMoj web sajt