Ученичке организације

Дечји савез

Дечји савез је опрганизација која обухвата ученике од првог до осмог разреда. Сви ученици школе су чланови савеза. Почетком школске године, у првој недељи октобра ученици првог разреда бивају примљени у савез.

Пријем првака

Циљ рада савеза је да допринесе складном развоју личности, срећном детињству и припремама за самосталан и креативан живот и рад у школи и друштву, а у духу демократије, солидарности и толеранције.

Задаци рада савеза су:
- омогућити да се на занимљив и забаван начин проведе део слободног времена у школи
- допринесе развоју дечје личности проценом различитих могућностии потреба деце у здравственој, социјалној, културној, научно-техничкој, спортско-рекреативној и друштвено забавној области живота
- стварање равноправне, васпитне ситуације у којој се остварује активност детета кроз коју стиче конструктивно искуство и богати свој емотивни живот.

Програмска подручја и садржаји рада:


- игра као основна дечја активност,комуникација, дружење деце, друштвено-забавни живот
- упознавање и усвајање здравих стилова живота, еколошко васпитање
- подстицање радозналости за достигнућима науке, технике, културе, уметности и истраживачке игре
- упознавање са културом, историјом, уметношћу и етичким вредностима и традицијама свог и других народа.

 

Начин организовања

Дечја заједница је основни колектив Дечјег савеза у школи.Обухвата децу једног одељења која учествују у раду заједнице.Групе и дружине се оснивају на основу избора деце ради развијања и задовољења њихових пореба.Повремене групе се оснивају поводом остваривања одређене активности која се организује у краћем временском периоду.

 

Обележја организације

Дечји савез се препознаје по својој застави са утиснутим амблемом и заједничком песмом примереном савременим токовима.

 

Подмладак црвеног крста

Сви ученици су чланови подмлатка и редовно сарађују са општинском организацијом.Чланови се редовно укључују у све хуманитарне акције које организује општински одбор Црвеног крста, Дом здравља града, месне заједнице.

Чланство у савезу је оперативно и активно са конкретним акцијама и делањем.

Подмладак Црвеног крста  

Подмладак Црвеног крста 2Подмладак Црвеног крста 2
Подмладак 
Црвеног крста 3Подмладак Црвеног крста 3
Multimedia WorkshopMoj web sajt