Упис првака

Упис првака за школску 2017/2018. годину почиње 01.04.2017. године.

Упис се врши код секретара од 10,00 до 14,00 часова.

У први разред школске 2017/2018. године уписују се деца рођена 01.03.2010. до 28.02.2011.године.

Потребна документација:

1. извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања
2. потврда из предшколске установе (може се доставити накнадно)
3. лекарско уверење о здравственој способности

Multimedia WorkshopMoj web sajt