Упис првака

Упис првака за школску 2018/2019. годину почиње 01.04.2018. године.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом разреду до попуне одељења. Напомињемо да је број места у боравку ограничен на једно одељење. 

У први разред школске 2017/2018. године уписују се деца рођена од 01.03.2011. до 28.02.2012.године.

Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2018. године. 

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе. 

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља. Приликом уписа(предаје тражених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код педагога. 

Потребна документација:

1. извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од шест месеци
2. потврда о здравственом стању детета
3.  уверење ( до издавања уверења- Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма 

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова

Multimedia WorkshopMoj web sajt