Толеранција 2017.

17. 11. 2017.

Пријатељска посета ученицима ОШ "Херој Пинки" одржана је 20.11.2017.

Ученици наше школе (први и трећи разреди) су се дружили са својим вршњацима у школи "Херој Пинки", у току заједничке акције направили су плакат "Дрво пријатељства".

О толеранцији се у нашој школи разговарало и на часовима одељенских старешина, све су то активности планиране у Годишњем раду Дечјег савеза.

Multimedia WorkshopMoj web sajt