Запослени

У школи ради 64 запослена. Од тога 48 запослених чине чланови наставног и 16 чланови ваннаставног особља.

. Ненаставно особље чине: директор, секретар, педагог,  библиотекар, књигођа и помоћно – техничко особље.

Кадар школе је креативан, спреман за стручна усавршавања и иновације. У раду уважава индивидуалне карактеристике деце, прати и подстиче њихов развој и напредовање. Негује и развија мотивацију за школско учење, толеранцију, лепо понашање, одговорност у поштовању права различитости, заштиту, сигурност и безбедност ученика.

Мото радника школе је:
УСПЕШНО, БЕЗБЕДНО, ЗДРАВО И СРЕЋНО ДЕТЕ.

Multimedia WorkshopMoj web sajt