Наставници

Бранка Милиновић - професор српског језика и књижевности

Бранка МилиновићДипломирала на Педагошком факултету 1991. године. Исте године у септембру засновала радни однос, а од 1995. запослена у ОШ „Десанка Максимовић“. Са талентованим ученицима освајала дипломе на општинским и покрајинским такмичењима, а најуспешнији међу њима три пута се пласирали на републичко такмичење. Годинама је водила Рецитаторску секцију чији је највећи успех 1. место на Републичкој смотри рецитатора 1998. Од 2008-2009. води Лингвистичку секцију.

Далиборка Кузманчев - професор српског језика и књижевности

 

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду 1998. године одсек књижевност и српски језик. 1996/97. године радила као апсолвент у ОШ „ Милета Протић“ у Товаришеву. 1997. почиње да ради у школи „Десанка Максимовић“. Води новинарску секцију од 1998. године, која као резултат сваког 16. маја поводом Дана школе, штампа школски часопис „Извор“. Са ученицима освајала дипломе на општинским и окружним такмичењима као и на разним литерарним конкурсима.

Мариола Давидовић - професор српског језика и књижевности

 

Завршила Филозофски факултет у Новом Саду 1998. године,одсек српски језик и књижевност. Запослена је као наставник српског језика у ОШ,, Десанка Максимовић'' од септембра 1998. године.У школи води драмску секцију која учествује у културним школским манифестацијама- приредбама за Савиндан, Дан школе... Води и библиотекарску секцију која окупља ђаке старијих разреда укључене у активности издавања и завођења књига.

Радмила Кузманчев

 

На Филозофском факултету у Новом Саду, Катедри за српску књижевност и језик, дипломирала 2000. године и стекла звање професора српске књижевности и језика. Завршила Гимназију „20.октобар“ у Бачкој Паланци.

Од 2000. године радила у ОШ „Вук Караџић“ у Бачу као наставник српског језика. Од јануара 2010. године запослена у ОШ „Десанка Максимовић“ на пословима библиотекара.

На такмичењима са ученицима остваривала значајне резултате.

Светлана Савић - професор енглеског језика

 

Завршила 2005. године Филозофски факултет у Новом Саду, одсек енглески језик и књижевност. Запослена у ОШ „Десанка Максимовић“ од 2006. као професор енглеског језика. Пре тога радила у ССШ „Радивој Увалић“ у Бачкој Паланци и у ОШ „Здравко Челар“ у Челареву. У току свог рада са ученицима освајала дипломе на такмичењима.

Данијела Милаковић - професор енглеског језика и књижевности

 

2005. дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек за англистику, енглески језик и књижевност. Од 2005. рад у основној школи “Десанка Максимовић“ у Бачкој Паланци на месту наставника енглеског јазика. Ученици осмог разреда, за које се организује такмичење, су освајали запажена места на општинском такмичењу и пласирали се на окружно такмичење.

Мајда Змијанац – професор енглеског и француског језика

Завршила је Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професор француског језика и књижевности. Радила је у ОШ „ Бранко Ћопић“ у Младенову. У школи „Десанка Максимовић“ ради од 2007.

Исидора Срдић - професор немачког језика и књижевности

 

Дипломирала 2008. године на Филолошком факултету у Београду и стекла звање дипломирани професор немачког језика. Радила у Техничкој школи „9.мај“ и у приватној школи страних језика. Од 13.10. 2008. запослена у ОШ „Десанка Максимовић“.

 Марија Шулц - наставник словачког језика

 Завршила је Педагошку академију у Сомбору. Предаје словачки језик са елементима националне културе. Са ученицима постиже запажене резултате у оквиру рецитаторске секције на општинском, регионалном и покрајинском нивоу.

Mилена Бакош - професор математике

 

Дипломирала на Природно-математичком факултету универзитета у Новом Саду 2007. године, смер дипломирани математичар-примењена математика. Радила годину дана у ОШ „Здравко Челар“, а од 2006. године запослена у ОШ „Десанка Максимовић“.

Љиљана Баљ- професор математике

 Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду 2006. године. У Основној школи "Десанка Максимовић" запослена од 15.01.2007. Са ученицима осваја запажене резултате на општинским и окружним такмичењима.

Даниела Мијатовић - професор физике

 

Завршила je Природно-математички факултет, одсек физика, просветни смер у Бањалуци. Као професор физике радила je у Пољопривредној школи у Бачу и у основној школи„Веселин Маслеша“ у Бачкој Паланци. Oд 2000-тe године ради у основној школи „Десанка Максимовић“ у Бачкој Паланци. Сваке године ученици основне школе „Десанка Максимовић“ постижу одличне резултате на општинском такмичењу из физике.

 Вукосава Бубуљ- професор историје

 

На Филозофском факултету у Новом Саду 1986. године дипломирала и стекла звање професор историје. Од школске 1987/1988.године запослена у основној школи „ Десанка Максимовић“ у Бачкој Паланци на месту наставника историје. У школи води историјску секцију где су постигнути одлични резултати на свим нивоима такмичења од општинског до републичког.

 Радован Микалачки – наставник музичке културе

 

На Факултету уметности у Приштини 1982. године завршио је вишу школу одсек музички, смер педагошко-уметнички и стекао звање наставник музичке уметности. Радио је у ОШ у Башаиду, Сусеку, а у школи „Десанка Максимовић“ је од 1982. Био је директор музичке школе „ Стеван Христић“ у Бачкој Паланци од 2001-2002.године. Од 2002. је поново у школи „Десанка Максимовић“.

Гордана Рађеновић - професор ликовне културе и академски сликар

 

Ликовну академију завршила 2004.год.у Новом Саду,на одсеку-сликарство и стекла звање академског сликара и професора ликовне културе. 2005. год. почиње са педагошким радом у О Ш „Браћа Новаков“ у Силбашу,затим у О Ш „Десанка Максимовић“. Заједно са ученицима учествује на дечјим ликовним колонијама.Води ликовну секцију чији полазници остварују лепе резултате на ликовним конкурсима.

Радован Сердар - професор техничког и информатичког образовања

 

Педагошко-технички факултет завршио у Зрењанину и стекао звање професор политехничког васпитања и образовања. Уз рад се доквалификовао и стекао право да предаје предмет Основе информатике и рачунарства. У ОШ „Десанка Максимовић“ ради од 1998. године Са ученицима на школским такмичењима постизао значајне успехе на општинским, окружним,републичким и савезним такмичењима,а једне године и учешће на европском такмичењу.

Биљана Шутић - професор информатике

 

Завршила Вишу школу за примењену информатику у Београду 1984. године и стекла назив инжењер информатике. Даље студије наставила је на Техничком факултету «Михајло Пупин» у Зрењанину, смер професор информатике, где је 2002. и дипломирала. Од 2000. године ради у Основној школи «Алекса Шантић» у Гајдобри као наставник информатике и рачунарства, а од 1. септембра 2007. године на истим пословима је запослена и у Основној школи «Десанка Максимовић» у Бачкој Паланци. На такмичењима најбоље резултате постигла је са ученицима ОШ «Десанка Максимовић» и то на општинском, окружном и републичком нивоу.

 Здравко Шкаво- професор физичког васпитања

 

На Факултету физичке културе у Новом Саду 2000. године дипломирао и стекао звање професор физичког васпитања-дипломирани тренер фудбала. Од школске 2002/2003.године запослен у Основној школи „ Десанка Максимовић“ у Бачкој Паланци на месту наставника физичког васпитања. У школи води секције: мали фудбал, рукомет и кошaрка. Најбоље резултате на општинским и окружним такмичењима са ученицима је постизао у малом фудбалу , а као најзначајнији резултат на Купу толеранције, такмичењу покрајинског нивоа.

Ненад Петровић - професор физичког васпитања

 

На Факултету физичке културе у Новом Саду 2000. године дипломирао и стекао звање професор физичког васпитања-дипломирани тренер фудбала. Од школске 2002/2003.године запослен у Основној школи „ Десанка Максимовић“ у Бачкој Паланци на месту наставника физичког васпитања. У школи води секције: мали фудбал, рукомет и кошaрка. Најбоље резултате на општинским и окружним такмичењима са ученицима је постизао у малом фудбалу , а као најзначајнији резултат на Купу толеранције, такмичењу покрајинског нивоа. Са својом екипом остварио је значајан резултат на такмичењу из прве помоћи.

Драгана Матијевић - вероучитељица

 

Завршила основне академске студије на Православном богословском факултету Универзитета у Београду. Као вероучитељ радила је у основним школама у Обровцу, Товаришеву и Силбашу.У ОШ '' Десанка Максимовић'' запослена на месту вероучитеља Српске Православне Цркве од марта 2007.године.

Аница Петровић - вероучитељ

 

Завршила је гимназију и обавља послове наставника верске наставе католичке вероисповести. Ради у: ОШ „Десанка Максимовић“ Бачка Паланка, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад, ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад, Средња школа „Павле Савић“ Нови Сад, Техничка школа „9. Мај“ Бачка Паланка. У школи „Десанка Максимовић“ ради од 2007. године.

Саша Милаковић - професор физичког васпитања

Наташа Ђурић - професор француског језика

Радмила Карановић - професор хемије

Драгица Чаџић - професор хемије

Multimedia WorkshopMoj web sajt