Помоћно особље

Саша Илић – домар

Завршио средњу техничку школу у Бачкој Паланци. У ОШ „Десанка Максимовић“ ради од 1996. године

Ружа Вуковљак – спремачица

Завршила средњу трговачку школу. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од 1997. године.

Катица Ракетић – спремачица

Завршила oсновну школу. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од 1996. године.

Власта Марић – спремачица

Завршила „ центар за одгој и усмерено образовање Вуковар-Борово“ рј Илок. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од 1996. године.

Снежана Стефановић – спремачица

Завршила основну школу. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од 1987. године

Весна Пилиповић - спремачица

Завршила средњу трговачку школу. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од1997. године

Јованка Радмиловић – спремачица

Завршила је средњу трговачку школу. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од 2007. годинe

Драгана Танкосић - сервирка

Завршила је средњу угоститељску школу, у ОШ  "Десанка Максимовић"ради од 2013.године.

Александра Вељковић - спремачица 

Завршила је средњу кожарску школу, у ОШ "Десанка Максимовић" ради од 2009. године.

Multimedia WorkshopMoj web sajt