Помоћно особље

Саша Илић – домар

Завршио средњу техничку школу у Бачкој Паланци. У ОШ „Десанка Максимовић“ ради од 1996. године

Дарко Коперец - ложач

Ружа Вуковљак – спремачица

Завршила средњу трговачку школу. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од 1997. године.

Катица Ракетић – спремачица

Завршила oсновну школу. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од 1996. године.

Власта Марић – спремачица

Завршила „ центар за одгој и усмерено образовање Вуковар-Борово“ рј Илок. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од 1996. године.

Снежана Стефановић – спремачица

Завршила основну школу. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од 1987. године

Весна Пилиповић - спремачица

Завршила средњу трговачку школу. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од1997. године

Јованка Нинковић - спремачица

Завршила средњу текстилну школу. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од 1997. године.

Јованка Радмиловић – спремачица

Завршила је средњу трговачку школу. У ОШ“ Десанка Максимовић“ ради од 2007. годинe

Драгана Танкосић - сервирка

Multimedia WorkshopMoj web sajt