Стручни сарадници

Евица Милаковић, школски педагог

Евица Милаковић, професор педагогије – смер школска педагогија, завршила је студије и дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

Запослила се 1980. године у овој школи на радном месту наставника разредне наставе. На том радном месту радила је четири године.

На радном месту школског педагога годину дана је радила за две основне школе. У ОШ "Десанка Максимовић" и ОШ "Веселин Маслеша" у Бачкој Паланци.

Након годину дана остаје само у школи "Десанка Максимовић".

У току свог дугогодишњег рада похађала је обуке за извођење наставе грађанског васпитања у петом и шестом разреду и добила сертификате. Наставу грађанског васпитања у шестом разреду реализује две школске године.

Multimedia WorkshopMoj web sajt