Учитељи

Љиљана Ковачевић - учитељ

 

Завршила Педагошку академију и стекла звање наставник разредне наставе. 1991.године почела да ради у ОШ „Клара Фејеш“ ( садашња ОШ „Десанка Максимовић“ ), где ради и данас. У школи води фолклорну секцију.

Татјана Шкрбић – учитељ

 

Дипломирала на Педагошкој академији у Сремској Митровици 1991. године, смер разредна настава. Од 1.10.1994. ради у Основној школи „Десанка Максимовић“. Уз рад завршава Педагошки факултет у Сомбору, где и дипломира 2007. године и стиче звање професора разредне наставе.

Лидија Томановић - учитељ

 

Дипломирала на Учитељском факултету у Сомбору 2001. године. Oд 14. 09. 2001. године засновала радни однос као професор разредне наставе. Радила у Гајдобри, Бачком Маглићу. Сремским Карловцима, Ветернику, а у ОШ „Десанка Максимовић“ запослена од 01. 09. 2008. године.

Слободанка Ђилас – учитељ

 

Завршила је Вишу школу за образовање васпитача у Новом Саду –смер наставник разредне наставе 1994. године. Учитељски факултет у Сомбору је завршила 1998. године и стекла звање професора разредне наставе. У ОШ „ Десанка Максимовић“ ради од 1994. године

 Александра Новаков - учитељ

 

Завршила је Педагошку академију у Сомбору1990. Запослила се 1993.год. у ОШ „Десанка Максимовић“. Учествовала на општинским такмичењима математичара.

Гордана Нинков - учитељ

 

Завршила Педагошку академију ,, Жарко Зрењанин'' у Сомбору 1984. године. Као апсолвент радила у ОШ,, 29. новембар'' у Бачкој Паланци. У ОШ ,, Алекса Шантић'' Гајдобра- Нова Гајдобра од 1984. до 2001. године. У ОШ ,, Десанка Максимовић'' била директор школске 2001/ 2002. године. Као учитељ у истој школи ради од 1.09. 2002. године. Учествовала на општинским такмичењима рецитатора и математичара. Један од организатора ,, ШКОЛОВИЗИЈЕ'', као и осталих школских манифестација.Водитељ пројекта ,, Другарство на даскама'' Министарства рада и социјалне политике Републике Србије.

Снежана Ђаковић - учитељ

 

Завршила је Педагошку академију у Сомбору и стекла звање наставник разредне наставе 1987.године. Учитељски факултет завршава у Сомбору 1997. и стиче звање професор разредне наставе. У школи „ Десанка Максимовић“ је од 1988. године. Годинама успешно води Дечји савез.

Вера Костелац - учитељ

 

Завршила Педагошку академију 1994. године у Новом Саду, а Учитељски факултет 1998. године у Сомбору и стекла звање професора разредне наставе. У Основној школи „Десанка Максимовић“ ради од 1995. године. Води калиграфску секцију.

Силвија Младеновић - учитељ

 

Дипломирала на Педагошкој академији у Сомбору 1993. године, смер разредна настава. Од 1.10.1994. ради у Основној школи „Десанка Максимовић“. Уз рад, завршава Педагошки факултет у Сомбору, где и дипломира априла 2007. године и стиче звање професора разредне наставе.

Сандра Зеленовић- учитељ

 Дипломирала на Учитељском факултету у Сомбору 2000. године. Од 15.1.2007. године засновала радни однос у Основној школи "Вук Караџић" у Бачкој Паланци, а у ОШ "Десанка Максимовић" запослена од 2017. године.

Кристина Ерцег- учитељ

Дипломирала на Педагошкој академији у Сомбору смер наставник разредне наставе, 1994. Учитељски факултет завршава 2002. и стиче звање професора разредне наставе. Први радни однос заснива у ОШ "Клара Фејеш" . Радила је основним школама у Парагама,Деспотову, а у ОШ "Вук Караџић" у издвојеном одељењу у Визићу- рад у комбинацији. У ОШ "Десанка Максимовић" ради од 1.9.2016.године.

 

Драгана Радановић- учитељ

Дипломирала на Педагошком факултету у Сомбору 2011. године, стекла звање професор разредне наставе. Мастер завршила 2013. и стекла звање мастер учитељ. Приправнички стаж одрадила у ОШ "Десанка Максимовић" у Бачкој Паланци. Положила државни испит и стекла лиценцу за рад. 

Снежана Милаковић - учитељ

Multimedia WorkshopMoj web sajt