Управа

Мирослава Перак - директор

Завршила је Природно математички факултет  у Новом Саду и стекла звање дипломираног биолога и професора биологије.  У току 22- годишњег рада у настави ученици су на бројним такмичењима освајали прва и друга места, а најталентованији су учествовали на републичким такмичењима.

Дужност директора обавља од маја 2015.године.

Биљана Медић

Завршила је Правни факултет у Новом Саду, приправнички стаж у трајању од две године одрадила у адвокатској канцеларији Грујић Владимира из Бачке Паланке.

Радила је десет година у „Дунавпревоз-у“ из Бачке Паланке, а потом 2006. године почела да ради у ОШ „Десанка Максимовић“ у Бачкој Паланци на месту секретара школе.

Године 2007. положила је стручни испит за секретара школе.

 Јован Милостражић - књиговођа

Завршио је Вишу економско-комерцијалну школу, смер У ОШ „Десанка Максимовић“ ради од 1982. године.

Multimedia WorkshopMoj web sajt